Izba plodnosti

Noc zadarmo za rodný list vášho dieťaťa! Takto sa talianske hotely rozhodli bojovať so statusom krajiny s najnižšou pôrodnosťou v Európskej Únii. Nezvyčajný projekt plodnosti je dielom člena mestskej rady v Assisi, ktorý ním chce podporiť nielen budúcu generáciu, ale aj cestovný ruch v krajine.  

Páry, ktoré chcú využiť výhody bezplatnej izby plodnosti, musia po narodení dieťaťa predložiť jeho rodný list s tolerovanou odchýlkou desať dní. Ak tak urobia, majú právo na vrátenie financií alebo na ďalšiu bezplatnú noc.  

Tvorcovia nezvyčajného nápadu na svojej webovej stránke vyzývajú všetky hotely v Taliansku aby podporili túto kontroverznú ideu. Podľa ich vlastných slov, priviesť na svet dieťa, je aktom hlbokej lásky, ktorý treba podporovať, aj keď bude v živote čeliť množstvu problémov.

Napriek ušľachtilej myšlienke projektu sa ani Taliani nevedia rozhodnúť, či so zvláštnou iniciatívou súhlasia. Hoci sa s pôrodnosťou osem detí na tisíc obyvateľov Taliansko vytrvalo drží na posledných priečkach v rebríčku, člen regionálnej rady Claudio Ricci vo svojom vyhlásení uviedol, že je nevyhnutné preskúmať, či je projekt vhodný pre verejný obraz Assisi a propagáciu regiónu Umbrie.

Text: Terézia Nemčáková
Foto: Chantal Cocherová

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply