Bude z kaštieľa v Rusovciach to, čo malo byť už dávno – pýcha hlavného mesta?

Striedajúce sa vlády našej republiky už celé desaťročia vo svojich programoch s obľubou deklarujú význam starostlivosti o kultúrne dedičstvo Slovenska. Žiaľ, často sa ukáže, že od slov k činom býva dosť ďaleko. Najčastejšie nasledujú výhovorky na nedostatok finančných zdrojov, ktoré treba využiť na iné, podľa politikov – dôležitejšie veci. A tak nám pribúdajú rozpadávajúce sa historické budovy, ktoré sú aj kultúrnymi pamiatkami. V niektorých prípadoch môžeme len neveriacky krútiť hlavou nad mierou ignorancie slovenskej vlády. 

V okolitých krajinách sa snažia, aby historické budovy udržiavali v čo najlepšom stave, pričom dávajú prednosť práve opravám objektov v hlavných mestách, pretože sú cieľom väčšiny zahraničných turistov. Prístup nášho štátu k objektom v Bratislave je však veľmi rozpačitý. Ako názorný príklad  môže slúžiť kaštieľ v Rusovciach.

Táto známa stavba sa nachádza v rozsiahlom anglickom parku viac-menej v podobe, ako ju v polovici 19. storočí prestaval gróf Emanuel Zichy. V roku 1906 zámok kúpila princezná Štefánia s manželom Elemérom Lónyaiom a nádherné udržiavané rusovské šľachtické sídlo vlastnila až do smrti v roku 1945. Cez druhú svetovú vojnu sa Lónyaiovci presťahovali do kláštora v Pannonhalme a vtedy nastali pre kaštieľ smutné časy. Najskôr ho obsadili nemeckí vojaci a keď ho v roku 1945 „oslobodili“  Rusi, úplne ho vydrancovali. 

Po druhej svetovej vojne  pokračovala postupná pomalá devastácia kaštieľa. Ohlásené zámery na rekonštrukciu nikdy nikto nedotiahol do konca. Tak tomu bolo za socializmu a, žiaľ, tak to je až do súčasnosti. Návštevník parkového areálu zistí, že v posledných rokoch zatiaľ ako tak dali do poriadku iba park. Aspoň ten môže slúžiť verejnosti a prechádzka v ňom je naozaj príjemná. Teda, ak niekomu neprekáža skrivená brána na vstupe do areálu a takmer úplne zničený múr, ktorý ohraničuje park zo strany od frekventovanej cesty. V zadnej časti, pár metrov od chodníka, sú tiež vidieť poľutovaniahodné zvyšky bývalých hospodárskych budov patriacich ku kaštieľu. Túto časť zatiaľ ani nevyčistili od náletových drevín.

Pohľad z väčšej diaľky vyvoláva dojem, že na kaštieli úspešne pokračujú rekonštrukčné práce. Zbližšia je však zrejmé, že to tak nie je. Je ohradený nevzhľadným hrdzavejúcim plotom, na ktorom vidieť, že je tam už dlhé roky. Budova je zavretá a mieru jej vnútornej devastácie  tak verejnosť našťastie nemôže sledovať. Že však ide o nedobrý stav, vidieť aj na fasáde, ktorá síce kedysi bola obnovená, ale teraz ju už opäť načal zub času. Najmä plochy  s plesňou a opadanou omietkou sú dosť odpudzujúce. Človek nemusí  byť znalcom, aby  odhadol, že vo vnútorných priestoroch to bude len a len horšie.

Ten, kto navštívi areál, môže byť v peknom počasí spokojný len s prechádzkou po chodníkoch v zelenom parkovom prostredí. Pri pohľade na kaštieľ však nutne zosmutnie. Nie je prístupný a podľa všetkého určite ešte dlho nebude, pretože peniaze na kompletnú rekonštrukciu sa stále nenašli. 

Cudzinci, ktorí sem cez neďaleké hraničné prechody zablúdia, nevychádzajú z údivu. Aj počas našej návštevy malá skupinka nemecky hovoriacich turistov stála pred provizórnym plotom pri múre kaštieľa a nechápavo krútila hlavou. Niet pochýb, že v ich rodnej krajine sa s takýmto prístupom k historickým pamiatkam nestretávajú. Prešli sme okolo nich a trochu sme sa hanbili. Hádam príde čas, že sa začnú hanbiť aj tí, ktorí majú tento štátny majetok na starosti a začnú problém nielen riešiť, ale ho aj doriešia. Táto historická pamiatka by mohla byť pýchou Bratislavy a magnetom na ďalší rozvoj cestovného ruchu. Kedysi impozantný rusovský kaštieľ si naozaj zaslúži dôstojnú budúcnosť, hodnú jeho peknej minulosti. Aby ho mohli obdivovať nielen Bratislavčania, ale aj početní návštevníci našej metropoly.

Fotografie: Simona Hollósyová

Simona Hollósyová

Simona Hollósyová
Najnovšie články od Simona Hollósyová (zobraziť všetky)

You Might Also Like

20 komentárov

 • Reply
  Copper tube coil scrap buyer
  2. februára 2024 at 18:00

  Copper scrap sorting technologies Copper recycling facility Copper scrap usage

 • Reply
  Copper granules production
  3. februára 2024 at 16:37

  Copper scrap route optimization Copper scrap smelting Copper extrusion scrap

 • Reply
  Scrap aluminum recycling challenges
  4. februára 2024 at 4:05

  Aluminium recycling process optimization Aluminium alloy salvage yard Aluminium scrap risk management

 • Reply
  Aluminium scrap material flow
  5. februára 2024 at 17:55

  Scrap metal handling equipment Aluminium scrap foil processing Scrap metal buyers for aluminum
  Metal waste recovery yard, Scrap aluminum cable buyers, Scrap metal scrap yard

 • Reply
  Aluminium shredding machines
  6. februára 2024 at 9:56

  Metal waste recycling yard Scrap aluminum products Aluminum scrap yard
  Metal recovery yard services, Aluminum cable scrap buyer, Metal waste traceability

 • Reply
  Aluminum scrap handling equipment
  7. februára 2024 at 1:27

  Metal salvage and recycling Aluminium recycling investments Aluminium surface treatment recycling
  Metal waste handling, Environmental benefits of recycling aluminum cable, Metal reclaiming facility services

 • Reply
  Iron redistribution
  7. februára 2024 at 15:00

  Scrap metal recovery and reprocessing Ferrous material recycling cost-effectiveness Iron waste reclaiming and reprocessing

  Ferrous recycling yard, Iron scrap brokerage, Metal recoveryservices

 • Reply
  Iron scrap recovery solutions
  8. februára 2024 at 3:15

  Metal treatment services Ferrous material reliability standards Recycled iron products

  Ferrous material waste management, Iron recycling and reclamation center, Metal reclamation strategies

 • Reply
  Iron scrap repurposing
  8. februára 2024 at 16:17

  Metal salvage yard Ferrous material recycling growth Iron recycling yard

  Ferrous material recovery solutions, Iron scrap utilization and reclamation, Scrap metal repurposing yard

 • Reply
  Iron scrap dealers
  9. februára 2024 at 9:30

  Metal reclaiming and recycling solutions Ferrous material scrap sorting Iron scrap reclamation process

  Ferrous metal baling, Iron recycling and repurposing center, Scrap metal resource recovery

 • Reply
  Scrap aluminum recycling challenges
  9. februára 2024 at 10:13

  Metal scrap inventory management Aluminium scrap lifting Aluminum scrap trading
  Metal scrap recovery and reprocessing, Aluminum cable scrap recycling regulations, Scrap metal reclaiming strategies

 • Reply
  Scrap iron storage
  9. februára 2024 at 23:20

  Metal scraps recycling Ferrous waste elimination Iron waste recovery plant

  Ferrous metal rejuvenation, Iron scrap reclaiming services, Scrap metal reprocessing and recycling

 • Reply
  Copper scrap industry best practices
  10. februára 2024 at 1:37

  Copper scrap contamination control Copper refining processes Copper forgings recycling

  Metal scrap repurposing plant, Industrial copper waste solutions, Metal scrap reprocessing center

 • Reply
  Copper recycling logistics
  10. februára 2024 at 9:42

  Copper scrap recycling industry The United States Environmental Protection Agency (EPA) and the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) have regulations and guidelines for copper exposure and handling in various contexts, such as in drinking water and occupational settings. For example, the EPA has set a maximum contaminant level (MCL) of 1.3 milligrams per liter (mg/L) for copper in drinking water, based on its potential toxicity to human health. In addition, the agency has established guidelines for copper in industrial wastewater discharges and in pesticides. OSHA also has standards for copper exposure in the workplace. The permissible exposure limit (PEL) for copper dust and fumes is 0.1 milligrams per cubic meter (mg/m3) of air for an eight-hour time-weighted average. Employers are required to provide workers with personal protective equipment and implement engineering controls to minimize exposure to copper. In addition to federal regulations, industry organizations such as the Copper Development Association (CDA) have established guidelines and standards for the manufacture and use of copper products. These include guidelines for copper plumbing systems, electrical wiring, and antimicrobial copper surfaces. Overall, the federal guidelines and standards on copper aim to protect human health and the environment from potential harm associated with copper exposure Scrap metal innovation Copper scrap repurposing Copper scrap extraction Copper scrap recovery and reuse Copper scrap traceability Metal recycle

 • Reply
  Scrap Copper reuse
  10. februára 2024 at 17:34

  Copper scrap shipment tracking Copper is one of the most important metals in modern life. It is a versatile, durable, and highly conductive material that is used in a wide range of applications, including electricity generation and transmission, construction, electronics, and transportation. Copper is also essential for human health and well-being, playing a vital role in the formation of red blood cells, the absorption of iron, and the maintenance of healthy bones and tissues. One of the primary uses of copper is in electrical applications. Copper is an excellent conductor of electricity, meaning it can transport electric currents over long distances with minimal loss of energy. This makes copper an ideal material for power transmission lines, electric motors, and other electrical equipment. Copper wire is also commonly used in building construction, where it is used for electrical wiring and plumbing applications. Copper’s durability and resistance to corrosion make it an ideal material for construction applications. It is often used in roofing, plumbing, and other fixtures that require strength and longevity. Copper’s unique ability to withstand extreme temperatures and harsh environmental conditions also makes it ideal for use in HVAC systems and industrial equipment. Copper is also a key material in the production of electronic devices, where it is used for its excellent thermal conductivity and low electrical resistance. Copper is used in many electronic components, including Printed Circuit Boards (PCBs), integrated circuits, and high-speed connectors. Copper’s ability to efficiently dissipate heat also makes it ideal for use in cooling systems, such as heat sinks. Transportation represents another major application for copper. It is widely used in the production of automobiles, aircraft, and trains, where it is used in engine components, electrical systems, and brake systems. Copper’s lightweight, durability, and corrosion resistance make it a preferred material for a range of transportation applications. In addition to its importance in modern technology and industry, copper is also essential for human health and well-being. The human body requires copper to form red blood cells, absorb iron, and maintain healthy tissues and bones. A deficiency in copper can lead to anemia, loss of bone density, and other serious health issues. In conclusion, copper is a versatile and important material that plays a critical role in modern life. Its unique properties and wide range of applications make it an essential component in many industries, from construction and transportation to electronics and healthcare. As demand for copper continues to grow, it will remain a vital and valuable resource for years to come Metal scrap collection Environmental impact of Copper scrap recycling Copper scrap pricing Copper scrap industry publications Copper scrap reuse opportunities Scrap metal recovery processing

 • Reply
  Iron reclaiming solutions
  16. februára 2024 at 3:22

  Scrap metal processing technology Metal byproduct utilization Iron scrap recovery plants

  Ferrous metal grading systems, Iron scrap reclamation and repurposing, Metal reclaiming and repurposing services

Leave a Reply